Єдина Країна! Единая Страна!
 
19 | 11 | 2018
Головне меню
Методичні матеріали
Заходи
ВхідЮридична консультація

Питання № 1. Я маю статус одинокої матері. Маю намір звільнитися з роботи. За який період мені має бути виплачена компенсація за невикористані додаткові відпустки працівникам, які мають дітей.

Відповідь:

Відповідно до ст.19 Закону України «Про відпустки» (далі – Закон) жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, матері інваліда з дитинства підгрупи А I групи, одинокій матері, батьку дитини або інваліда з дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх без матері (у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла під опіку дитину або інваліда з дитинства підгрупи А I групи, чи одному із прийомних батьків надається щорічна додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів.

Якщо працівник із будь-яких причин не скористався своїм правом на таку відпустку в році досягнення дитиною певного віку або ж за кілька попередніх років, він має право використати її, а у разі звільнення, незалежно від підстав, йому має бути виплачено компенсацію за всі невикористані дні відпусток, як це передбачено ст.24 Закону.

Чинним законодавством не передбачено строку давності, після якого втрачається право на додаткову відпустку працівникам, які мають дітей.

Жінка, яка має статус одинокої матері набула права на таку соціальну відпустку з 18.11.2004 року у зв’язку із внесенням відповідних змін до статті 19 Закону України «Про відпустки».

Отже, одинока мати має право на відпустку, передбачену статтею 19 Закону, а також на компенсацію у разі її невикористання, починаючи з 2004 року

Питання № 2. Доброго дня! Прошу вашого роз’яснення щодо особливості матеріального забезпечення працівника у разі настання тимчасової непрацездатності, що збігається в часі з відпусткою без збереження заробітної плати. Дякую.

Відповідь:

Гарантоване Конституцією право на відпочинок передбачає надання відпусток усім громадянам України, іноземцям, а також особам без громадянства які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої приналежності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи.

Умови здійснення цього права визначені у Кодексі законів про працю України та інших актах законодавства.

Зокрема, державні гарантії права на відпустки, умови, тривалість і порядок їх надання працівникам для відновлення працездатності, зміцнення здоров’я, а також для виховання дітей, задоволення власних життєво важливих потреб та інтересів, всебічного розвитку особи визначені в Законі України «Про відпустки» (далі – Закон).

Згідно зі статтями 25 та 26 Закону відпустки без збереження заробітної плати можуть надаватися:

 • за бажанням працівника в обовязковому порядку;
 • за згодою сторін трудового договору (роботодавця і працівника)

Відповідно до ч.1 ст.35 Закону України «Про загальнообовязкове державне соціальне страхування у звязку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» (далі – Закон № 2240) допомога по тимчасовій непрацездатності надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати (доходу), у разі настання в неї страхового випадку, зокрема тимчасової непрацездатності, внаслідок захворювання або травми, не повязаної з нещасним випадком на виробництві.

Згідно з п.6 ч.1 ст.36 Закону № 2240 за період перебування застрахованої особи у відпустці без збереження заробітної плати допомога по тимчасової непрацездатності не надається.

Так само не оплачується за рахунок коштів роботодавця перші п’ять днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, що припадають на період такої відпустки (п.4 Порядку оплати перших п’яті днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів підприємства, установи, організації, затвердженого Постановою КМУ від 06.05.2001 р. № 439), якщо інше не передбачено колективним договором.

А відтак, у разі якщо тимчасова непрацездатність настала до початку або в період без збереження заробітної плати і триває після її закінчення, допомога по тимчасової непрацездатності й оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця провадиться за робочі дні, які припадають на період непрацездатності працівника до початку та після закінчення відпустки без збереження заробітної плати незалежно від підстави для її надання.

Можна рекомендувати працівнику у разі зміни обставин, що унеможливлюють використання такої відпустки, до її настання, звернутися до роботодавця про не видання, або скасування наказу про відповідну відпустку та наполягати на оплаті допомоги з тимчасової непрацездатності за весь період хвороби застрахованої особи з метою посилення захисту її матеріальних прав.

Рекомендується також посилатись на конституційний принцип верховенства права, спрямований на захист прав і свобод громадян (ст. 8 Конституції України).

Питання № 3. Чи маю я право на відкликання своєї заяви про звільнення з роботи?

Відповідь:

Працівник має право відкликати раніше подану заяву про звільнення, але тільки у разі, якщо причина звільнення – за власним бажанням.

Так, Кодекс законів про працю України (далі – КЗпП України) передбачає ряд підстав розірвання трудового договору, одна з яких – розірвання трудового договору з ініціативи працівника.

Відповідно до ст. 38 КЗпП України працівник має право розірвати договір, попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за два тижні.

Але зазначений двотижневий термін може бути скорочено, якщо заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу, а саме у випадку:

 • переїзду на нове місце проживання;
 • переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість;
 • вступу до навчального закладу;
 • неможливості проживання у даній місцевості, підтвердженої медичним висновком;
 • вагітності;
 • догляду за дитиною до досягнення нею 14-річного віку або дитиною-інвалідом;
 • догляду за хворим членом сімї відповідно до медичного висновку або інвалідом Iгрупи;
 • виходу на пенсію;
 • прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин.

У даній ситуації власник або уповноважений ним орган зобовязаний розірвати трудові відносини в певний строк, зазначений у заяві, і видати наказ, у якому причини й дата звільнення мають бути чітко сформульовані.

Водночас працівникові дається право відкликати раніше подану заяву про звільнення за власним бажанням. Це – безумовне право працівника.

Працівник може відкликати заяву про звільнення до настання двотижневого строку, зафіксувавши факт подання такої заяви власникові або уповноваженому ним органу, наприклад вислати поштою або написавши заяву про відкликання заяви про звільнення та офіційно її зареєструвавши у канцелярії.

Проте можливість відкликання своєї заяви про звільнення залежить від того, яка підстава звільнення вказана.

У разі, коли працівник просить звільнити його за власним бажанням і в заяві не вказує дату звільнення, він повинен відпрацювати два тижні, протягом яких він має право змінити своє рішення і залишитися на роботі.

Якщо працівник після закінчення попередження про звільнення не залишив роботу і не вимагає розірвання трудового договору роботодавець не має права звільнити його за раніше поданою заявою, крім випадку, коли на його місце вже запросили працівника в порядку переведення з іншого підприємства.

У разі, коли в заяві працівника про звільнення з роботи за власним бажанням вказана дата звільнення (в передбачених законом випадках), відкликати заяву можна тільки до цієї дати.

При розірванні трудового договору відповідно до п.1 ст.36 КЗпП України – за угодою сторін, коли з пропозицією однієї сторони про припинення трудового договору погоджується друга сторона, вважається, що згоди про припинення трудового договору досягнено. При звільненні «за угодою сторін» відкликання заяви неможливо.

Питання № 4. Доброго дня! Хотіла уточнити, чи є зміни в наданні відпусток по догляду за дитиною до досягнення нею 6 років на 2016 рік? Чи зберігається моє робоче місце вчителя математики з повним тижневим навантаженням після виходу з такої відпустки? Дякую.

Відповідь:

Відповідно до Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 року (із змінами) на період відпустки, у тому числі по догляду за дитиною до досягнення шестирічного віку, за працівником зберігається місце роботи (посада), заробітна плата. Жодних змін з цього приводу у законодавство не вносилося.

Питання № 5. Які правові наслідки виходу з профспілки? Чи можна бути членом профспілки, не сплачуючи внесків?

Відповідь:

Відповідно до Статуту Профспілки працівників освіти і науки України щомісячні членські внески складають 1% від заробітної плати та інших виплат, що здійснюються роботодавцем на користь працівника. Щомісячні членські внески для осіб, що навчаються, встановлюються в розмірі не менше 1% від стипендії та інших виплат за рішенням первинної профспілкової організації. Члени профспілки – пенсіонери, які не працюють, особи, які тимчасово припинили роботу у зв’язку з вихованням дітей до досягнення ними шкільного віку, ті, що тимчасово не працюють з інших причин, сплачують внески в розмірі до 1% мінімальної пенсії, мінімальної заробітної плати. Учні та студенти, які не отримують стипендію, сплачують членські внески у відсотках від мінімальної стипендії в розмірах, визначених виборним органом первинної профспілкової організації студентів. За рішенням виборного органу первинної профспілкової організації ці категорії членів профспілки можуть бути звільнені від сплати членських внесків.

Наслідком виходу із профспілки є втрата права на захист профспілкою трудових соціально-економічних прав та інтересів працівника.

Питання № 6. Помогите пожалуйста найти нормативный документ, согласно которому регулируется максимальная и минимальная нагрузка (количество уроков в 1 день) для учителя английского языка (средняя и старшая школа). У меня не первый год проблемы с расписанием уроков (то 6 уроков подряд, то 2 урока в середине дня). Спасибо!

Відповідь:

Такого документу на законодавчому рівні немає. Навантаження на ставку – 18 годин на тиждень. За основною посадою – навантаження вчителя граничними розмірами не обмежується. Щодо максимального (мінімального) навантаження учителя на день, то законодавство не містить жодних норм. Пунктом 5.3.2. Галузевої угоди між МОН України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України встановлено рекомендацію при складанні розкладів навчальних занять уникати нераціональних витрат часу педагогічних працівників, які здійснюють викладацьку роботу, забезпечувати безперервну послідовність проведення уроків, навчальних занять, не допускати тривалих перерв між заняттями (так званих вікон).

Питання № 7. Доброго дня! Скажіть, будь ласка, чи поширюється звільнення від мобілізації на педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів?

Відповідь:

Ні. Законом України «Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку» не передбачено звільнення від призову на вій сковую службу під час мобілізації для педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів.

Питання № 8. Працюю на посаді вихователя НВК у дитсадку на 0,5 ставки та бібліотекарем на 0,5 ставки у шкільній бібліотеці. Якою мати бути тривалість моєї відпустки? Коли маю приступити до виконання своїх обовязків бібліотекаря?

Відповідь:

Якщо працівник був прийнятий на посаду бібліотекаря за сумісництвом, то йому має надаватися щорічна основна відпустка разом з відпусткою за основним місцем роботи (Постанова КМУ 03.04.1993 р. № 245).

Якщо відпустка за сумісництвом меншої тривалості, ніж за основним місцем роботи, то сумісник може на термін до закінчення відпустки за основним місцем роботи одержати відпустку без збереження заробітної плати (п.14 ст.25 Закону України «Про відпустки»).

Якщо сумісник, у якого закінчилася відпустка за сумісництвом не бажає одержати відпустку без збереження заробітної плати на термін до закінчення відпустки за основним місцем роботи, він повинен по закінченню відпустки на роботі за сумісництвом приступити до виконання своїх обовязків.

Питання № 9. Доброго дня! Проконсультуйте, будь ласка, по такому питанню: яким має бути робочий час учителя (12 годин, основна посада) і 0,5 ставки соціального педагога за суміщенням. Наперед вдячна.

Відповідь:

Робочий час учителя та інших педагогічних працівників, у тому числі і соціального педагога, встановлюється правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовою інструкцією, колективним договором чи іншими локальними нормативними актами. Як правило, тижневий робочий час учителя встановлюється на рівні 36 годин (включає в себе педагогічне навантаження – 18 годин та інші види роботи). Тривалість робочого часу соціального педагога, зазвичай встановлюється на рівні 40 годин на тиждень, відповідно на 0.5 ставки – 20 годин на тиждень. При цьому, робота за суміщенням виконується в основний робочий час.

Питання № 10. У школі протягом останніх шести років не вистачає годин української мови всім вчителям (12 осіб). Що повинен зробити керівник: провести скорочення чи ввести у дію наказ про зміну істотних умов праці? Якщо можливо посилання на відповідні статті закону. Дякую.

Відповідь:

В даному випадку зміною істотних умов праці буде встановлення неповного навантаження. Окрім загального правила щодо повідомлення працівників про зміну істотних умов праці за два місяці (ст.32 КЗпП України), в даному випадку працівникам без їхньої згоди не може бути встановлено неповне навантаження, оскільки це передбачено Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого Постановою КМУ від 27 серпня 2010 року № 778. Якщо ж працівники не згодні працювати з неповним навантаженням, а надати повне немає можливості, роботодавцеві доведеться вирішувати питання про звільнення працівника, зокрема шляхом скорочення.

 

Ukrainian English German Polish Russian
Портал МОІППО
Обличчя української культури
Безкоштовні сайти для шкіл
Інформаційне середовище

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання