Нові педагогічні технології в роботі з обдарованими учнями: система очно-дистанційного навчання

Інноваційні освітні процеси й розвиток інформаційно-комунікаційних технологій дозволяють модернізувати та підвищити ефективність навчально-виховного процесу, автоматизувати й технологізувати його. Завдяки інтеграції інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес з’явились передумови впровадження й розвитку дистанційної освіти, яка базується на використанні інформаційних і телекомунікаційних технологій. Така форма навчання дозволяє підвищити ефективність роботи з обдарованою учнівською молоддю.

Детальніше...

Професійно-особистісна готовність педагогів у роботі з обдарованою дитиною

В сучасних соціальних умовах перегляду базових цінностей відбуваються суттєві зміни в системі людина - людина. Особливу важливість в педагогічній науці набуває емоційно-особистісний фактор у взаєминах педагога і дітей, зустріч рівноправних свідомостей, здатність педагога до такої взаємодії, що породжує творчу активність дитини.

Тим часом, не всі педагоги мають досвід спілкування з обдарованими дітьми або цей досвід дуже малий. Існує безліч зарубіжних видань (у світі ця проблема - одна з найважливіших), але всі вони присвячені досвіду організації виявлення та розвитку дитячої обдарованості на основі зарубіжного менталітету, традицій, історії і застосовувати їх у наших освітніх установах, напевно, без професійної консультації не варто.

Перед системою освіти стоїть завдання навчання дітей таким чином, щоб вони могли швидко і пластично реагувати на змінні умови, вирішувати виникаючі проблеми. Забезпечити таке навчання можна лише шляхом розвитку інтелектуально-творчих здібностей учнів, створення комфортних умов для їх навчання і виховання.

Детальніше...

Готовність педагогів до психодіагностики обдарованості

Кожен вид обдарованості передбачає одночасне включення всіх рівнів психічної організації з переважанням того рівня, який найбільш значущий для даного конкретного виду діяльності. За критерієм «ступінь сформованості обдарованості» можна диференціювати: актуальну і потенційну обдарованість.

Актуальна обдарованість – це психологічна характеристика дитини з вже досягнутими показниками психічного розвитку, які проявляються в більш високому рівні виконання діяльності в конкретній предметній області в порівнянні з віковою та соціальною нормою. В даному випадку, безумовно, йдеться не тільки про навчальну, а про широкий спектр різних видів діяльності.

Детальніше...

Успішний учитель для обдарованих дітей

Взаємодія учителя з обдарованими учнями має бути спрямована на оптимальний розвиток їх здібностей, мати характер допомоги, підтримки, бути недирективною. Учитель для обдарованої дитини є людиною, яка продуктивно реагує на виклики, вміє конструктивно реагувати на критику і готова сприймати нову інформацію та ідеї від дітей, при цьому не страждати від стресу у випадках, якщо не учитель принесе нову інформацію учню, а навпаки – учень учителю.

Успішний учитель для обдарованих дітей вірить у власну компетентність і можливість вирішувати виникаючі проблеми. Поряд з цим він також вважає оточуючих здатними самостійно вирішувати свої проблеми, вірить людям і в людей. Є емоційно стабільною людиною, тому що співпраця з обдарованою дитиною по­требує великих емоційних витрат, а це – велике навантаження.

Учитель прагне до інтелектуального самовдосконалення, охоче працює над поповненням власних знань, готовий вчитися в інших, займатися самоосвітою і саморозвитком. Учитель толерантний до ситуації невизначеності, має гнучкість, готовий до пере­гляду своїх поглядів і постійного самовдоскона­лення.

Детальніше...

   
   
   

Опитування  

Як Ви дізнались про Центр обдарованої дитини?

Інформація на сайті МОІППО - 53.5%
Передача по телебаченню - 6.3%
Інформація в газеті - 7.1%
Порадили колеги або друзі - 18.9%
Випадково - 14.2%

Всього голосів:: 127
Голосование по этому опросу закончилось в: 15 трав. 2015 - 00:00
   
© 2012 Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Сокуренко Олена Олексіївна.